Rekrutacja 2021/2022

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

 Zapraszamy do obejrzenia 

Film o szkole( link)

Prezentacja multimedialna o szkole (link)

Ulotka informacyjna -profile klas

Prezentacja bez tytułu (3)

 

Skip to content