Rekrutacja 2020/2021

Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym nowe terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „Dla kandydatów” niezwłocznie po opublikowaniu.

 Wirtualny  dzień otwarty:
28  maja 2020, godz. 15.30-16.30

Film o szkole( link)

Prezentacja multimedialna o szkole (link)

Ulotka informacyjna -profile klas


Linki do spotkań 

Spotkanie z Dyrektorem meet.google.com/sgg-ighr-rhw
Spotkanie z pedagogiem szkolnym meet.google.com/qfg-afkq-sgx
Spotkanie z samorządem uczniowskim meet.google.com/qed-iajr-yre

1A edukacji medialnej meet.google.com/fdi-muik-cvf?authuser=0
1B biologiczno – chemiczna meet.google.com/sqp-xeam-xqa
1C społeczno – prawna meet.google.com/czy-gnxi-rbt
1D matematyczna meet.google.com/jdi-qwsx-psb
1E matematyczno- geograficzna (integracyjna) meet.google.com/kks-majv-mme

Skip to content