Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
do Kossutha
(LXIII LO, ul. Hirszfelda 11 Ursynów)

Dzień otwarty:
28 marca 2019, godz. 18.00 dla kandydatów po gimnazjum

4 kwietnia 2019, godz. 18.00 dla kandydatów po szkole podstawowej

Serdecznie Zapraszamy

RegRekrutacji20192020