Rekrutacja 2021/2022

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

 Wirtualny dzień otwarty

08 czerwca 2021  godz.18.00

Linki do spotkań                                                                                                                                                           

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły https://meet.google.com/abj-oivz-xnw
Spotkanie z Zespołem Psychologiczno-Pedagogicznym https://meet.google.com/exd-binb-kzg 
Spotkanie z Samorządem Uczniowskim https://meet.google.com/kib-eyju-tdk

Klasy
1A edukacji medialnej    https://meet.google.com/mri-yett-fmh 
1B biologiczno-chemiczna https://meet.google.com/gtv-jsgk-kns
1C społeczno-prawna https://meet.google.com/atr-fwri-jzu
1D matematyczna https://meet.google.com/wfu-ezhw-xfk
1E matematyczno-geograficzna (integracyjna) https://liblink.pl/jhtOIdwZJ1

Film o szkole( link)

Prezentacja multimedialna o szkole (link)

Ulotka informacyjna -profile klas

 

 

Skip to content