Rada Rodziców

rada_rodzicowW naszym liceum uczniowie mogą liczyć na pomoc Rady Rodziców. Współpraca między Gronem Pedagogicznym a Rodzicami pozwala szybko i bezpośrednio reagować na potrzeby młodzieży.

Ze składek dofinansowane są między innymi obiady w szkolnej stołówce, wycieczki, warsztaty przedmiotowe, obozy integracyjne. Rada przyznaje również w miarę zgłaszanych potrzeb pomoc socjalną w postaci jednorazowych lub stałych zapomóg gotówkowych. Na prośbę nauczycieli dodatkowo wyposażane są pracownie szkolne w niezbędne pomoce naukowe czy też sprzęt sportowy.

Rada Rodziców także opiniuje i doradza Dyrekcji Liceum w podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw.

Praca w Radzie Rodziców odbywa się na zasadach wolontariatu i żadna z zaangażowanych osób nie pobiera za swoją działalność wynagrodzenia ani nie uzyskuje żadnych innych korzyści z tego tytułu.

Obecny skład Rady Rodziców:

Przewodniczący RR –JANUSZ ORŁOWSKI

Zastępcy przewodniczącego – ANNA ORŁOWSKA, MAGDALENA KRZEMIŃSKA

Członkowie RR – URSZULA CHLUDZIŃSKA

Adres e-mail:

radarodzicow@liceum63.edu.pl

Skip to content