Doświadczona i sprawdzona kadra nauczycielska sprawuje pieczę nad wszystkimi uczniami naszej szkoły.

Dyrektor Anna Jurek
Wicedyrektor Agnieszka Bolek

Język polski

Anna Jurek
Agnieszka Bolek
Antonina Conder
Anna Szczęsna
Anna Wojtal

Język angielski

Inga Chrościcka-Woźniak
Karol Gerłowicz
Małgorzata Łukasik
Martyna Paśnik
Anna Skrzypkowska
Agnieszka Starszuk

Język niemiecki

Ewa Głowacka

Język rosyjski

Barbara Charasz

Język hiszpański

Katarzyna Kos

Historia

Maria Jurzyk
Lucyna Schulz

Historia i Społeczeństwo

Lucyna Schulz
Jolanta Wiszniewska

Wiedza o społeczeństwie

Jolanta Wiszniewska

Biologia

Renata Kos

Geografia

Hanna Biłowicka-Maćkowiak
Katarzyna Kwiatkowska

Chemia

Katarzyna Piwowarczyk

Matematyka

Bożena Stanisławska
Anna Wiśniewska
Jolanta Wójcik

Fizyka

Zbigniew Rymarczyk

Informatyka

Anita Machura
Wojciech Pokojski
Bożena Stanisławska

Podstawy przedsiębiorczości

Małgorzata Fik - Szopa
Jolanta Wiszniewska

Grafika komputerowa

Anita Machura
Wojciech Pokojski

Wiedza o kulturze

Aleksandra Szlęzak

Edukacja teatralna i filmowa

Hanna Wiśniewska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Ciechan

Przyroda

Renata Kos
Katarzyna Piwowarczyk

Religia

Dawid Weremczuk

Etyka

Adam Czechowski

Wychowanie fizyczne

Agnieszka Ciechan
Jacek Kalata
Agnieszka Kałucka
Joanna Wojciuk

Biblioteka

Joanna Ziemba

Pedagog

Katarzyna Kostrzewa

Psycholog

Marta Żukowska

Nauczyciele wpierający

Anna Kędzierska
Jolanta Matura
Monika Suska-Zięcina