Doświadczona i sprawdzona kadra nauczycielska sprawuje pieczę nad wszystkimi uczniami naszej szkoły.

Dyrektor Anna Jurek
Wicedyrektor Ewa Grzywacz

Język polski

Anna Jurek
Ewa Grzywacz
Anna Szczęsna
Anna Przybył
Hanna Wiśniewska
Aleksandra Szlęzak
Aneta Hac

 

Język angielski

Inga Chrościcka-Woźniak
Karol Gerłowicz
Jolanta Mitura

Ewa Przedpełska
Magdalena Tępińska
Anna Wołejko

Język niemiecki

Barbara Linke

Język rosyjski

Barbara Charasz

Język hiszpański

Agnieszka Bączkowska
Francisco Rodriguez

Historia

Maria Jurzyk
Lucyna Kasperowicz
Jolanta Wiszniewska

Historia i Społeczeństwo

Lucyna Kasperowicz
Jolanta Wiszniewska

Wiedza o społeczeństwie

Jolanta Wiszniewska

Biologia

Renata Kos

Geografia

Hanna Biłowicka-Maćkowiak
Katarzyna Kwiatkowska

Chemia

Katarzyna Piwowarczyk

Matematyka

Ewa Kosterna
Ewelina Kubicka
Anna Wiśniewska
Jolanta Wójcik

Fizyka

Zbigniew Rymarczyk

Informatyka

Anita Machura
Wojciech Pokojski
Iwona Lewandowska

Programowanie

Iwona Rymarczyk

Podstawy przedsiębiorczości

Ewa Gruba
Jolanta Wiszniewska

Grafika komputerowa

Anita Machura
Wojciech Pokojski

Wiedza o kulturze

Aleksandra Szlęzak

Jolanta Mitura

Edukacja teatralna i filmowa

Hanna Wiśniewska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Ciechan

Przyroda

Renata Kos
Katarzyna Piwowarczyk

Religia

Dawid Weremczuk

Etyka

Adam Czechowski

Wychowanie fizyczne

Agnieszka Ciechan
Jacek Kalata
Agnieszka Kałucka
Joanna Wojciuk
Adam Bigos

Biblioteka

Joanna Ziemba

Pedagog

Adam Czechowski

Psycholog

Kinga Komorowska

Nauczyciele wspomagający

Mirosław Sawicz
Jolanta Matura
Monika Suska-Zięcina
Anna Łęczek
Edyta Korona-Jędrzejewska