LXIII Liceum Ogólnokształcące powstało w 1990 roku i od początku mieści się w budynku przy ulicy Hirszfelda 11. 21 kwietnia 1994 roku szkole nadano imię Lajosa Kossutha. W październiku 2020 roku szkoła świętowała XXX-lecie swojego istnienia.

lo63 1111

Pierwszym Dyrektorem szkoły była Pani Danuta Błagowieszczańska, która pełniła tę funkcję do roku szkolnego 1994/1995. W latach 1995 – 2006 Dyrektorem szkoły była Pani Barbara Krępska, a Jej zastępcą Pani Krystyna Kuczyńska. We wrześniu 2006 roku stanowisko Dyrektora objął Pan Paweł Mazur, który na swojego zastępcę powołał Panią Barbarę Gotfryd. Od września 2015 funkcję zastępcy pełniła Pani Agnieszka Bolek. W 2016 roku stanowisko Dyrektora placówki objęła Pani Anna Jurek. We wrześniu 2019 wicedyrektorem szkoły została Pani Ewa Grzywacz.

W LXIII Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mogą zdobywać wiedzę, w zależności od zainteresowań i zdolności, w klasach o zróżnicowanych profilach: medialnym (z rozszerzonym językiem polskim), społeczno-ekonomiczno-prawnym (z rozszerzoną historią oraz edukacją prawną), matematyczno-informatycznym (z rozszerzoną matematyką) oraz w klasie ze zwiększoną ilością godzin wychowania fizycznego (z rozszerzoną biologią i dietetyką). Oprócz dwóch obowiązkowych rozszerzeń (język angielski oraz jedno rozszerzenie przypisane do profilu), każdy uczeń wybiera dowolne trzecie rozszerzenie, które jest realizowane od klasy drugiej w grupach międzyoddziałowych.

Uczniowie liceum im. Lajosa Kossutha osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego. Dzięki takim wynikom nasi absolwenci studiują na najlepszych warszawskich uczelniach: SGH, SGGW, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, ASP, PWST, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto szkoła oferuje uczniom zajęcia pozalekcyjne i fakultatywne, dzięki którym mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w wielu wycieczkach dydaktycznych (np. do Londynu, na Maltę, do Malagi) oraz od 2018 roku w wymianie młodzieży w ramach projektu Erasmus+ (wymiana uczniów ze szkołami w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i we Włoszech). Bardzo ważna i atrakcyjna dla uczniów jest również oferta zajęć i wydarzeń sportowych takich jak: sobotnie wycieczki rowerowe, wakacyjny obóz rowerowy, zimowy obóz narciarski, udział w programie BeActive, reprezentowanie szkoły w rozgrywkach drużynowych w piłce nożnej, siatkowej, ręcznej, w biegach przełajowych, Mistrzostwa Ursynowa we Wspinaczce Ściankowej. Chętni biorą udział w olimpiadach oraz konkursach tematycznych (np. konkurs matematyczny Kangur, Wewnątrzszkolny konkurs matematyczny, Dzień Przedsiębiorczości, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, konkurs „Law in action”, konkursy recytatorskie, konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i ich Dziedzictwie Kulturowym). Dzięki zajęciom z native speakerami, projektom e-twinningowym, debatom oksfordzkim oraz organizowanym corocznie Europejskim Dniu Języków Obcych oraz Tygodniu Języków Obcych uczniowie podnoszą swój poziom języka angielskiego. Mogą również uczestniczyć w wielu projektach, wykładach, festiwalach naukowych, zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych. Oferta tych zajęć jest bardzo bogata, są to m.in. program Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, Festiwal Nauki, Tydzień Konstytucyjny, wykłady na: Uczelni Łazarskiego, SGGW, UW (m.in. wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), projekt IPN „O tym nie można zapomnieć”, Imielińskie Spotkania Artystyczne, projekt Start-Up Jump, projekt Prawo przydaje się w życiu, Międzyszkolne Seminarium Filmowe dla Maturzystów, Zaduszki Poetyckie, projekt PoczytajMy, projekty w ramach WIE (m.in. „Bryły wokół nas i we wszechświecie”), program Wars i Sawa. Uczniowie uzdolnieni artystycznie mają szansę prezentować swoje talenty podczas wielu uroczystości szkolnych i imprez artystycznych takich jak: Zaduszki poetyckie, Dzień Patrona, 11 listopada. Natomiast na tych, którzy chętnie angażują się w pomaganie innym i organizowanie wielu akcji na terenie szkoły, czeka prężnie działający Samorząd Szkolny oraz Szkolny Wolontariat. Działania i inicjatywy podejmowane przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów naszej szkoły spowodowały, że w 2014 roku nasza szkoła otrzymała honorowy certyfikat „Szkoły z pomysłem” przyznawany przez Prezydenta m. st. Warszawy.

Skip to content