Masz głos – decyduj, nie rezygnuj!

Pod takim hasłem w poniedziałek 18 lutego 2019 odbyła się w biurze Punku Informacyjnego PE konferencja dla nauczycieli realizujących programy unijne. Głównym celem była prezentacja wyników badań prowadzonych w Polsce, na temat oceny Unii Europejskiej pod kątem korzyści dla państwa i obywateli, a także próba wypracowania skutecznych sposobów mówienia i uczenia o Europie w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska stoi przed wieloma wyzwaniami, nastawienie młodzieży do tej instytucji zmienia się wraz ze zmianą ich systemu wartości. Chodzi jednak o zachęcenie młodych ludzi do aktywności obywatelskiej, społecznej –  w tym równiez do udziału w wyborach.

Jolanta Wiszniewska

Skip to content