KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
DO LXIII LO im. L. Kossutha

informacje

Uprzejmie informujemy, że “Kwestionariusz osobowy kandydata” dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia do naszego liceum zostanie umieszczony po 11.08.2020r.

Skip to content