Harmonogram roku szkolnego

2018/2019
DATA WYDARZENIA
3.09.2018 Godz. 9 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 Rada pedagogiczna Godz. 18 – zebranie z rodzicami
25.10.2018 Rada pedagogiczna Godz. 18 – zebranie z rodzicami
1.11.2018 Święto zmarłych – dzień wolny
2.11.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zamiast 11.11.2018)
6.12.2018 Wystawianie ocen proponowanych śródrocznych Rada pedagogiczna Godz. 18 – zebranie z rodzicami
23-31.12.2018 Przerwa świąteczna
1.01.2019 Nowy rok – dzień wolny od zajęć
8.01.2019 Ostatni dzień wystawiania ocen śródrocznych
10.01.2019 Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna i zatwierdzająca Godz. 18 – zebranie z rodzicami
11.01.2019 Koniec I semestru
14.01.2019 Początek II semestru
28.01-10.02.2019 Ferie zimowe
19.03.2019 Wystawianie ocen proponowanych rocznych – kl. III
21.03.2019 Rada pedagogiczna Godz. 18 – zebranie z rodzicami
16.04.2019 Wystawianie ocen rocznych – kl. III
18-23.04.2019 Wielkanoc
24.04.2019 Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna i zatwierdzająca kl. III
25.04.2019 Godz. 18 – zebranie z rodzicami
26.04.2019 Zakończenie roku szkolnego klas III
29-30.04.2019 Dni wolne od zajęć – do odrobienia (soboty)
1-3.05.2019 Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 maja – dni wolne od pracy
21.05.2019 Wystawianie ocen proponowanych rocznych – kl. I i II
23.05.2019 Rada pedagogiczna Godz. 18 – zebranie z rodzicami
14.06.2019 Ostatni dzień wystawiania ocen rocznych – kl. I i II
18.06.2019 Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca – kl. I i II
19.06.2019 Zakończenie roku szkolnego kl. I i II