10 GRUDNIA -MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

W związku z kolejną rocznicą przyjęcia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Rubin spotkania w formie online w ramach Żywych Bibliotek, Zgodnie z ideą tego przedsięwzięcia naszymi Książkami były osoby reprezentujące różne mniejszości-osoba niskorosłą, osoba z chorobą dwubiegunową, muzułmanka.. Dzieliły się swoimi historiami i doświadczeniami, opowiadały o swoich wyborach i   sposobach  na pokonywanie słabości oraz dobre funkcjonowanie. Podkreślały by nie bać się inności i zgodnie z hasłem Żywych Bibliotek nie oceniać Książki po okładce.

Skip to content