26 listopada 2021 uczniowie klas trzecich realizujący program rozszerzony WOS i biorący udział w działaniach programu EPAS, uczestniczyli w wydarzeniu organizowanym przez Parlament Europejski – wizycie online w ramach kolejnej edycji konkursu EUROSCOLA. W wydarzeniu brała udział młodzież z ponad osiemdziesięciu szkół z 24 państw członkowskich UE. Spotkanie rozpoczęło się od wirtualnego spaceru po siedzibie PE w Strasburgu. Następnie wszystkich powitał Przewodniczący PE David Sassoli mówiąc o wyzwaniach stojących przed UE i roli młodych ludzi w kształtowaniu przyszłości Europy i świata. Kolejną cześć stanowiło spotkanie online z wiceprzewodnicząca PE Heidi Hautala, która odpowiadała na pytania młodzieży dotyczące przede wszystkim kwestii ochrony środowiska i zapobieganiu globalnemu ociepleniu ale również praworządności i prawom człowieka. Kilka razy odwoływano się do sytuacji w Polsce. Następnie rozpoczął się panel poświęcony ekonomicznym aspektom powiązanym z działaniami na rzecz ochrony środowiska i gospodarki globalnej. Mamy nadzieje, że na kolejne spotkanie Euroscola udamy się do Strasburga!
Jola Wiszniewska
Inga  Chrościcka – Woźniak
Tutaj zobaczyć można pytanie zadane przez ucznia naszej szkoły: https://youtu.be/3F23IIt6i5A
Skip to content