WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU ETWINNING/ERASMUS+ MOC RÓŻNORODNOŚCI

 

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

do projektu eTwinning / Erasmus+ “Moc różnorodności”

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Przewodniczący: dyrektor szkoły Anna Jurek

Członek: koordynator projektu Inga Chrościcka-Woźniak

Członek: koordynator projektu Jolanta Wiszniewska

W dniu 12/10/2021 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej do projektu eTwinning / Erasmus+ ”Moc różnorodności”, w wyniku którego wyłoniono uczniów, którzy wezmą udział w projekcie eTwinning i najaktywniejsi z nich wyjadą do Aten do szkoły partnerskiej w październiku 2022.

Aplikację złożyło 38 kandydatów ubiegających się o 20 miejsc w projekcie:

Zgodnie z regulaminem rekrutacji komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

 1. poziom umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego (0-10 pkt),
 2. motywacja do udziału w projekcie (0-10 pkt.),
 3. zobowiązanie do zaangażowania w projekt i deklaracja przygotowanie rewizyty szkoły partnerskiej (0-10 pkt.),
 4. rozszerzenie przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie (5 punktów)
 5. działania na rzecz szkoły (5 punktów)

Po przeanalizowaniu aplikacji (poziomu znajomości języka angielskiego – według grup językowych, motywacji do udziału w projekcie, zobowiązania do zaangażowania w projekt (min. eTwinning, udział w warsztatach dotyczących mediacji i debat oksfordzkich, w wolontariacie, w przygotowaniu wizyty) oraz działania na rzecz szkoły i rozszerzenie z WOS zakwalifikowano następujących uczniów:

 1. Helena B. 1c
 2. Julia W. 1c
 3. Anna Z. 1c
 4. Tomasz J. 1d
 5. Wojciech P. 1d
 6. Yasmin M. 2a
 7. Michał Z. 2c
 8. Filip K. 2c 
 9. Maciej B. 2c
 10. Patrycja D. 2c
 11. Aleksandra Z. 2c
 12. Oskar N. 2c
 13. Ignacy K. 2dh
 14. Kuba K. 2e
 15. Adam M. 2e
 16. Mateusz R. 3b
 17. Kaja M. 3b
 18. Hanna Ż. 3c
 19. Maja G. 3c
 20. Maja P. 3c
 21. Maja W. 3c

 

Lista rezerwowa:

Maja B. 2a

Maja O. 2b

Cecylia S. 1b

 

Skip to content