Ślubowanie Klas Pierwszych

W Święto Edukacji Narodowej w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha odbyło się ślubowanie klas pierwszych. W obecności grona pedagogicznego oraz przedstawicieli całej społeczności szkolnej, czyli uczniów starszych roczników, pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Wagę tę przysięgi i rolę sztandaru przypomniała młodzieży w swoim przemówieniu Pani Dyrektor Anna Jurek. Sztandar uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych.
Uroczystość prowadzili i uświetnili występami artystycznymi uczniowie klas 2c, 1a i 1b. Śpiewem zainspirowali Panią Dyrektor do stworzenia chóru szkolnego. Poszukujemy kolejnych talentów wśród naszej młodzieży.
W drugiej części uroczystości została zaprezentowana sylwetka patrona szkoły. Następnie przedstawiciele klas pierwszych wzięli udział w konkursie dotyczącym Lajosa Kossutha. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1d, kolejne klasy 1a i 1c.
Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas, w trakcie których otrzymali symboliczne upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Anna Wołejko

Skip to content