OBCHODY 77 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Od kilku lat uczniowie naszego Liceum podejmują różne aktywności upamiętniające wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim i bohaterską postawą mieszkańców stolicy. Organizowaliśmy przedstawienia, apele, a w tym roku dwie klasy trzecie 3cp i 3cg pojechały na Wojskowe Powązki, jedną z najbardziej wyjątkowych nekropolii. Uczniowie przygotowali informacje na temat historii tego miejsca, genezy Powstania, najważniejszych etapów walk i polskich  sukcesów. Przede wszystkim jednak przybliżyli postawy Kolumbów-bohaterów walczących o wolną Polskę- Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Ścibora-Rylskiego. Był też niezwykle osobisty wątek por .Marii Jeziorskiej z domu Wardeckiej ps.,,Jola”- osoby bliskiej Pani Marii Jurzyk. 18 letnia ,,Jola” była sanitariuszką, łączniczką, po zakończeniu powstania wraz z innymi Powstańcami i ludnością cywilną opuściła Warszawę, do której wróciła po kilku miesiącach by podjąć studia i ułożyć życie po zakończeniu wojny. Niezwykle skromna przez wiele lat nie wracała do wydarzeń wojennych- tak jakby chciała o nich zapomnieć ale w miarę upływu czasu i  zmieniającej się sytuacji politycznej i stosunku do uczestników powstania podzieliła się swoimi historiami z najbliższymi, a także zostawiła świadectwo historyczne w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego.

Maria Jurzyk

Jola Wiszniewska

Skip to content