ZAPRASZAMY MATURZYSTÓW PO ODBIÓR ŚWIADECTW!

Uprzejmie informujemy, że świadectwa maturalne można będzie odbierać w sekretariacie szkoły w dniu 5 lipca 2021 r. według następującego harmonogramu:

  • 10.00 – 11.00 – klasa III A
  • 11.00 – 12.00 – klasa III B
  • 12.00 – 13.00 – klasa III C
  • 13.00 – 14.00 – klasa III D

Odbierający świadectwa absolwenci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz do zachowania reżimu sanitarnego (założenie maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, posiadanie własnego długopisu do podpisania odbioru świadectwa).

Absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectwa w wyznaczonym dniu proszeni są o kontakt z sekretariatem w celu ustalenia innego terminu. Natomiast absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectwa osobiście, zobowiązani są do udzielenia upoważnienia według załączonego wzoru.

Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego

 

Skip to content