ERASMUS+ WIRTUALNA MOBILNOŚĆ W KATANII

W ramach projektu Erasmus+ “ACT 4 Peace” (akcja KA 229), w związku z niemożliwością wyjazdu uczniów na Sycylię,  w dniach 17-21 maja 2021 odbyło się spotkanie online zorganizowane przez naszego partnera w Katanii, w którym wzięły udział wszystkie szkoły partnerskie (z Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Włoch oraz Polski). 

W mobilności wzięło udział 20-tu uczniów LXIII LO im. L. Kossutha z klas z każdego rocznika, którzy zdecydowali się przystąpić do projektu, aby podnieść swoje umiejętności językowe oraz nawiązać nowe kontakty z rówieśnikami ze szkół z krajów partnerskich. W mobilności wzięły udział również trzy nauczycielki, dwie uczące języka angielskiego oraz nauczycielka historii, którzy  zainteresowani byli obserwacją i wymianą dobrych praktyk z nauczycielami innych szkół europejskich oraz rozpowszechnianiem, w szkole i poza nią, wiedzy dotyczącej korzyści płynących z udziału w projektach międzynarodowych. Głównym celem mobilności było upowszechnianie idei pokoju i tolerancji wśród młodzieży z różnych krajów.

W ramach przygotowania do mobilności uczniowie, pod opieką nauczycieli, nakręcili film (https://youtu.be/4tcsk-g8okc) pokazujący, co znaczy dla nich pokój i jak ważne jest podtrzymywanie go na świecie. Uczniowie przygotowali się również do dyskusji na zasadach “okrągłego stołu” dotyczącej promowania idei pokoju poprzez działania szkolne.

Działania w trakcie mobilności: 

17 maja

14:00 – 15:30 Powitanie: “Going around Catania”  Prezentacja regionu, w którym położona jest Katania oraz sesja pytań i odpowiedzi

15:30 – 16:30 Sesje w grupach umożliwiające uczniom nawiązanie kontaktów i lepsze poznanie się

16:30 – 17:00 Podsumowanie dnia

18 maja

14:00 – 16:30 “Let’s sing together for peace” – zaśpiewajmy razem dla pokoju, czyli warsztaty muzyczne dla uczniów

14:00 – 16:30 Warsztaty dla nauczycieli “The conflict between war and peace” oraz spotkanie z psychologiem  

16:30 – 17:00 Podsumowanie dnia

19 maja

14:00 – 16:30 “Creative Thinking” – warsztaty dla uczniów dotyczące myślenia kreatywnego

16:30 – 17:00 Podsumowanie dnia

20 maja

14:00 – 15:30 Grupowe sesje “okrągłego stołu”: propozycje wprowadzenia Edukacji dla pokoju w szkołach

15:30 – 17:00 “Our moment of Peace” – prezentacja filmów przygotowanych przez poszczególne kraje

21 maja

14:00 – 16:00 Wspólna praca nad projektem “The Charter of Peace”

16:00 – 17:00 Podsumowanie tygodnia oraz ceremonia wręczenia certyfikatów

Udział w mobilności został oceniony bardzo pozytywnie zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie podnieśli swoją motywację do nauki języków obcych. Wspólne działania z kolegami z innych szkół pomogły im również zdystansować się do sytuacji związanej z pandemią i trudnościami nauczania zdalnego. Nauczyciele również mieli okazję do rozmowy na temat aktualnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźli oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami i metodami. Działania te wpisały się bardzo dobrze w cel całego projektu opierający się na szerzeniu tolerancji.

https://youtu.be/4tcsk-g8okc

erasmus 2021 -1 copia (1)
Skip to content