III EDYCJA DNIA Z PRAWEM W KOSSUTHCIE

Pomimo trwającego nauczania online postanowiliśmy nie rezygnować z kolejnej edycji DNIA Z PRAWEM, który wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń szkolnych. Niestety ze względów technicznych nie mogliśmy zaprosić do udziału uczniów ursynowskich szkół podstawowych. Ograniczyliśmy spotkania i warsztaty do młodzieży naszego liceum. W działania zostali włączeni uczniowie 15 klas, na wszystkich poziomach. Gościliśmy online przedstawicielkę Biura Rzecznika Praw Obywatelskich- Panią Joannę Subko- prawniczkę, ekspertkę prawa migracyjnego i antydyskryminacyjnego, współzałożycielkę portalu uchodzcy.info. Obecnie pracowniczkę Zespołu ds. Równego Traktowania BRPO. Poza tym jak zawsze wsparli nas mecenasi z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie- mec. Magdalena Bartosiewicz, mec. Eliza Rutynowska, mec .Przemysław Ligęzowski- którzy mówili o prawach człowieka oraz mowie nienawiści. Adwokaci związani ze Stowarzyszeniem Prof. Zbigniewa Hołdy- Sylwia Gregorczyk-Abram i Jakub Białek oraz pani prokurator Krystyna Paszek i sędzia Jarosław Gwizdek. Celem spotkań było podnoszenie świadomości prawnej oraz uwrażliwienie młodych ludzi na różne problemy społeczne.

Lucyna Kasperowicz i Jola Wiszniewska

Skip to content