3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W grudniu obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  Z tej okazji uczniowie naszego liceum – jednocząc się z osobami niepełnosprawnymi –  przygotowali i zrealizowali niezwykły teledysk, w którym tekst piosenki prezentują w języku migowym.

 Każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem. „Integracja” to słowo, które w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych powinno wybrzmiewać jak najgłośniej. A zaraz potem dodajmy: „niepełnosprawność nie musi ograniczać”.

Za swój wkład w zrealizowanie teledysku dziękujemy:

Zofii Gładysz  

Yasmin Mukhambetrakhim 

Tomkowi Młynarczykowi 

Zofii Śniechowskiej 

Jakubowi Grali 

Aleksandrze Gorczycy 

Jakubowi Lipcowi

Josephinie Antoniou

Aleksandrze Gorczycy 

Poli Komosie

Koordynowała:

psycholog szkolny – Ewelina Ławecka

Skip to content