TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

Lekcje-online: „Mowa nienawiści – o języku, który niszczy i rani”

Zważywszy na okoliczności obecna edycja Tygodnia Konstytucyjnego odbywa się w wersji online. Organizatorzy przygotowali doskonałe materiały i  filmy z nagraniami rozmów prof. Ewy Łętowskiej, prof. Marcina Matczaka, r.pr. Karoliny Kędziorą oraz prok. Krzysztofa Parchimowicza z młodzieżą na temat „mowy nienawiści”. Każdy z tych filmów omawia ten społeczny problem z innego punktu widzenia i może stanowić element cyklu lekcji o tym niepokojącym zjawisku. Filmy ułatwią młodzieży nabycie świadomości na temat podstawowych cech „mowy nienawiści”, rozpoznanie typowych warunków, w których ona pojawia się, wypracowanie umiejętności przewidywania jej skutków, strategii reakcji na przejawy „mowy nienawiści”, poznanie regulacji prawnych przeciwdziałających „mowie nienawiści” oraz pobudzenie świadomości jej bezprawności.

Jola Wiszniewska

Skip to content