SUKCES NASZEJ UCZENNICY!!!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Warszawa przeprowadził konkursu plastyczno-przyrodniczego pn. „Wycieczka ekologiczna po zielonej metropolii warszawskiej”.

Konkurs miał na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin w zakresie wyzwań środowiskowych, w tym klimatycznych, z jakimi zmaga się metropolia warszawska, promowanie piękna przyrody oraz aktywizację lokalnej społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cel konkursu wpisuje się w priorytety Komisji Europejskiej w ramach nowej strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej na wzór strony z przewodnika w formacie A4 (1 kartka A4 opisująca 1-dniową wycieczkę) odzwierciedlającej temat Konkursu, tj. przyrodę, krajobrazy czy rekreacyjne tereny sportowe warte zobaczenia podczas jednodniowej wycieczki.

Komisja Konkursowa postępując zgodnie z Regulaminem Konkursu, zakwalifikowała 134 prace (ze 136 otrzymanych) nadesłane z 38 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych z 6 miejscowości (Glinianka, Izabelin, Lesznowola, Nadarzyn, Zielonki-Parcela, Warszawa).

Prace zostały ocenione przez członków Komisji Konkursowej pod względem ekologicznego aspektu planowanej wycieczki, europejskich odniesień,  jak również  estetyki wykonania, pomysłowości i samodzielności wykonania pracy. Jury szczególną uwagę zwróciło na zrozumienie tematyki konkursu i jego interpretację.

II miejsce w kategorii szkoły ponadpodstawowe

nagroda – słuchawki bezprzewodowe

Asya Polat

uczennica klasy 2, wiek 16 lat z LXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Lajosa Kossutha w Warszawie

Skip to content