Jak działa Parlament Europejski i co my z tego mamy”.

Uczniowie klasy 2c wzięli udział w spotkaniu online zorganizowanym przez Biuro Przedstawicielstwa PE w Warszawie z p. Piotrem Wolskim, pracownikiem Działu Wizyt i Seminariów Parlamentu Europejskiego w Brukseli, który opowiedział o tym, “Jak działa Parlament Europejski i co my z tego mamy“. Prowadzący w interesujący i merytoryczny sposób zaprezentował idee i wartości stanowiące podwaliny UE ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu. Omówione zostały zasady wyboru posłów, tryb pracy i kompetencje tego organu. Zwrócona została uwaga na możliwości działania i inicjatyw obywatelskich w obrębie UE. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące m.in.zasad podjęcia pracy w instytucjach unijnych oraz kroków, które podejmuje UE w ramach walki z epidemią. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie dwóch krótkich ankiet.

Jola Wiszniewska

Skip to content