Przegląd dobrych praktyk „RAZEM CIEKAWIEJ” WCIES – Lekcja modelowa

6 pażdziernika Panie Jolanta Wiszniewska i Inga Chrościcka- Woźniak  przeprowadziły lekcję otwartą dla nauczycieli warszawskich szkół. Była to lekcja wiedzy o społeczeństwie z elementami dwujęzyczności na temat  Zasad podejmowania decyzji w Unii Europejskiej- czyli jak stanowione jest prawo w UE.

Celami  lekcji było zapoznanie uczeń z następującymi zagadnieniami:

·         w jaki sposób stanowione jest prawo w UE

·         kto ma inicjatywę ustawodawczą w UE 

·         jaki jest wpływ obywateli na kształtowanie prawa w UE

Poza elementami wykładu podczas lekcji uczniowie zapoznali się z materiałami filmowymi w języku angielskim, a następnie pracując w grupach i wcielając się w rolę poszczególnych instytucji unijnych symulowali również po angielsku  proces ustawodawczy. Przed zajęciami uczniowie otrzymali przygotowany specjalnie quizlet ze stosownym słownictwem, które miało pomóc w debacie. W zajęciach brali udział uczniowie klasy trzeciej realizującej program rozszerzony wiedzy o społeczeństwie.

Jola Wiszniewska

Skip to content