LEKCJA SOCJOLOGII RELIGII

W dniu 7 października uczniowie klasy drugiej realizujący program rozszerzony z wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w wyjątkowej lekcji socjologii. Naszym gościem online był Pan Mateusz Malarczyk, doktorant  z zakresu socjologii religii.  Pierwsza część wykładu poświęcona była teorii socjologii religii – nie były to łatwe treści ale dające słuchaczom pogląd na zakres badań i specyfikę tej dyscypliny nauki. W drugiej części przedstawione zostały wyniki badań obrazujące stan religijności Polaków.  Dominicantes i Communicantes, sekularyzacja, laicyzacja, eurosekularyzm oraz indywidualizacja religii i  rozbieżność między deklarowaną wiarą, a poglądami i działaniami w różnych sferach życia to tylko niektóre zjawiska XXI wieku.

Jola Wiszniewska

Skip to content