Zaproszenie do udziału w projekcie Inicjator w akcji

W tym roku szkolnym organizowany jest lokalny program grantowy zatytułowany “Inicjator w Akcji”. Pomysłodawcą i realizatorem tej inicjatywy jest organizacja pozarządowa działająca w Warszawie od 5 lat (Youth Human Impact ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4/2700-621 Warsaw, Poland; NIP:7182141387), która tworzy i prowadzi lokalne i międzynarodowe projekty edukacyjne. Głównym narzędziem, dzięki któremu osiągamy nasze cele jest edukacja pozaformalna, czyli nauka poprzez praktykę i doświadczenie.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 warszawskich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą mieć aktywny wpływ na rozwój osobisty oraz rozwój miasta. Projekt będzie trwał do końca 2020 roku. Aktualnie prowadzona jest druga tura rekrutacji. W ramach akcji zachęcamy grupy uczniów składające się z max. 10 osób do stworzenia pomysłów autorskich projektów edukacyjnych i społecznych o dowolnej tematyce. Grupy, które przygotują najciekawsze propozycje zostaną zaproszone do współpracy z organizacją, która promuje tę inicjatywę i otrzymają grant na realizację projektu w wysokości 3 tysięcy złotych. Projekty te mogę obejmować działania sprzyjające rozwojowi szkoły. np. stworzenie szkolnej kawiarenki, szkolnego festiwalu lub akcji charytatywnej.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w cyklu warsztatów dotyczących m.in. zarządzania projektami, promocji, współpracy w grupie i kultury projektowej. Zostaną objęci stałym mentoringiem edukatorów i będą mogli liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony organizacji, na każdym etapie. Projekt zakończy się uroczystą galą podsumowującą.

Uczniowie mogą składać swoje aplikacje w terminie do 30 września 2020 roku.

Powyższa inicjatywa może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, kreatywności i kompetencji społecznych warszawskiej młodzieży.

Wniosek, regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://youthhumanimpact.com/portfolio/inicjator/

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Patryk Klej – Koordynator projektu, 503 171 041

office@youthhumanimpact.com

Jeżeli grupa uczniów naszej szkoły zainteresowana projektem potrzebuje wsparcia merytorycznego oraz tutoringu, zapraszam do kontaktu ze mną (Biblioteka Szkolna – Joanna Ziemba). 

Możemy wspólnie stworzyć i zrealizować ciekawy projekt.

Gorąco zachęcam!

Joanna Ziemba

Plakat-Inicjator w Akcji

Pobierz (DOCX, 562KB)

10 kroków jak zaaplikować o grant w ramach programu _Inicjator w Akcji_

Skip to content