STYPENDIA SOCJALNE

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż wniosek o:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny.

STYPENDIUM SZKOLNE

Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+) W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej

Czym jest stypendium szkolne?

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:

1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu

2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce

3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej

4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r.

w ośrodku pomocy społecznej (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)

Złóż wniosek do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej.

ZASIŁEK SZKOLNY

Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.

W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz. (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.

Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej

Skip to content