TYDZIEŃ EUROPY

1 maja obchodziliśmy rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a 9 maja obchodzimy Dzień Europy.

Pomimo trwającej przerwy w tradycyjnym nauczaniu postanowiliśmy zgodnie z planami przeprowadzić Tydzień Europejski w naszym Liceum, ponieważ jesteśmy Szkołą Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, uczestnikiem programu EPAS.

W ramach aktywności przeprowadzone zostały we wszystkich klasach w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie zajęcia na temat historii i współczesności UE- pod hasłem ,,Zjednoczeni w różnorodności.” Poza tym uczniowie mieli możliwość  wzięcia udziału w konkursach –kahoot, quzziz, sprawdzających wiedzę o UE oraz kompetencje językowe. Otrzymali także pakiet materiałów online. W piątek, 8 maja  udało nam się zorganizować spotkanie na platformie Google meet z Panią Europoseł Danutą Hübner. Pani Profesor jest osobą, która uczestniczyła w negocjacjach poprzedzających wejście Polski do UE. Była pierwszą polską komisarz w UE. Jest wybitną specjalistką w dziedzinie ekonomii i spraw publicznych. W PE zaangażowana jest w pracę kilku komisji w tym m.in. Komisji Spraw Konstytucyjnych. Odpowiadał też za negocjacje Brexitowe, jako członkini  Grupy Sterującej ds. Brexitu.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu, szczególnie informacji dotyczących działań UE w zakresie walki z epidemią, przyszłego budżetu unijnego a także prognoz gospodarczych i polityki informacyjnej.

Jola Wiszniewska

Skip to content