XXVI Seminarium Filmowe dla Maturzystów

XXVI (XIVMIEDZYSZKOLNE) SEMINARIUM FILMOWE DLA MATURZYSTÓW JUŻ ZA NAMI…

W lutym odbyło się kolejne, już XXVI Seminarium Filmowe dla Maturzystów „Wiek XX i XXI w zwierciadle kina”, organizowane przez nasze – LXIII LO im. Lajosa Kossutha oraz Dom Sztuki przy Wiolinowej. W inauguracji tegorocznej edycji uczestniczyli: pan Klaudiusz Ostrowski –zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów oraz dyrekcja LXIII LO – panie Anna Jurek i Ewa Grzywacz.

XXVI Seminarium Filmowe dla Maturzystów było kontynuacją realizowanej od 1994 roku formy edukacji kulturalnej. Podobnie jak wszystkie poprzednie tegoroczna edycja była zgodna z zasadą, którą kierują się Hanna Wiśniewska – polonistka LXIII LO, filmoznawcy- Grzegorz Pieńkowski oraz Andrzej Bukowiecki – twórcy i realizatorzy projektu każde Seminarium uzupełnia szkolną wiedzę o historii i kulturze, ma skłonić młodych widzów do głębszych rozważań natury estetycznej i etycznej. Inspirują ku temu odwołania do najważniejszych wydarzeń historycznych w XX wieku i najnowszych faktów i zjawisk społecznych, zobrazowanych w filmach dokumentalnych, fabularnych i animowanych.

Dzięki wykładom połączonym z prezentacjami dzieł filmowych, sytuującym te dzieła w kontekstach: historycznym, filozoficznym, kulturowym i artystycznym, uczniowie pogłębili swą wiedzę z zakresu historii, szeroko pojętej kultury, a także sztuki i estetyki filmowej. Podjęli udaną próbę rozważenia postaw jednostek (w tym artystów) w sytuacjach zmuszających do wyboru postawy etycznej. Rozwinęli umiejętność zadawania trudnych pytań, poszukiwania odpowiedzi i samodzielnej refleksji o odzwierciedleniu XX i XXI wieku w kinie. Uczniowie poznali ambitną twórczość filmową polską i zagraniczną, co w dobie komercjalizacji i banalizacji kultury jest ważną pozyskaną wartością edukacyjną. 

Od 2007 r. Seminarium ma charakter międzyszkolny. Już 14. raz uczestniczyli w nim uczniowie różnych liceów warszawskich oraz  nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii, doskonalący umiejętność wykorzystania filmu w dydaktyce i pracy wychowawczej.

Realizacja kolejnej edycji była możliwa dzięki sfinansowaniu naszego projektu przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Warto dodać, że Seminarium Filmowe dla Maturzystów jest laureatem I miejsca Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.

 

Program XXVI SEMINARIUM fILMOWE DLA MATURZYSTÓW 2020
Skip to content