OSTATNIE SZKOLENIE NAUCZYCIELA W RAMACH PROJEKTU POWER “Nowa Jakość”

W dniach 27 – 03.11. 2019 pani Jolanta Mitura wzięła udział w kursie “Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection” w szkole Europass we Florencji. W kursie udział wzięli również nauczyciele z Niemiec, Finlandii, Bułgarii, Danii i Grecji.

Kurs jest kolejnym modułem realizowanym w ramach dwuletniego projektu „Nowa Jakość”  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W trakcie trwania kursu uczestnicy mieli okazję zapoznać się szczegółowo z całościowym modelem Project Based Learning, czyli pracy Metodą Projektu. Przeszli przez kolejne jego etapy, zaczynając od zainicjowania procesu w klasie, stawiania właściwych pytań, które będą prowadzić uczniów do wyznaczonego celu, analizy kolejnych etapów, refleksji i podsumowania, kończąc na informacji zwrotnej oraz różnych formach oceny. Uczestnicy analizowali różnice pomiędzy samym pojęciem projektu, a Project Based Learning, Problem Based Learning  oraz Task Based Learning. W trakcie zajęć poruszane były także zagadnienia wykorzystania różnorodnych, przydatnych w tej metodzie narzędzi oraz mediów i technologii.

Duży nacisk położony został na fakt, iż metoda ta wzmacnia zaangażowanie uczniów w zajęcia, pomaga w głębszym zrozumieniu tematu oraz spojrzenia na niego z różnych perspektyw. Rozwija umiejętność współpracy w grupie, komunikacji, krytycznego myślenia, samooceny, a także odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

Skip to content