TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

W dniach 21 – 26 października 2019 roku odbywa się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach tego wydarzenia prawnicy – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – przeprowadzają lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej Polsce.

Tym razem głównym zagadnieniem jest wolności słowa oraz znaczenie i zagrożenia związane z tzw. mową nienawiści. Chodzi o  wyposażenie uczniów w narzędzia, umożliwiające im rozpoznanie tego zjawiska i skuteczną obronę przed nim.

Organizatorem Tygodnia Konstytucyjnego jest – założone przez grupę prawników – Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Poprzez swoją działalność członkowie i członkinie Stowarzyszenia chcą przypominać postać prof. Zbigniewa Hołdy, jego bogatą aktywność naukową i społeczną, zajmować się prawem oraz edukacją prawniczą w sposób otwarty i twórczy. Celem Stowarzyszenia jest m.in. budowanie płaszczyzny porozumienia i wspólnego działania przedstawicieli różnych zawodów prawniczych.

Patronat Honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje prof. Ewa Łętowska i prof. Marcin Matczak.

W naszym liceum gościliśmy prawników na zajęciach w klasach 1Cg,1Bg,1Bp 1Cp.

Jolanta Wiszniewska

Skip to content