SPOTKANIE Z PIOTREM SZATYŁOWICZEM

Piotr Szatyłowicz jest absolwentem naszego liceum. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obecnie wykłada w Katedrze Przestrzeni Wirtualnej Mediów. Jest reżyserem, montażystą. Jego polem zainteresowań są filmy dokumentalne. “Homo politicus” to film, którego produkcja trwała ponad dwa lata. W pierwotnym zamyśle miał to być materiał poświęcony demokracji. Mechanizmom funkcjonowania, postawom obywatelskim, zaletom i wadom tego systemu. W trakcie zbierania materiału scenariusz ewaluował. Powstał obraz pokazujący polska scenę polityczna, jej różne oblicza. Ale jednocześnie jest to film skłaniający do refleksji  nad uniwersalnymi wartościami humanistycznymi takimi jak prawo do życia, prawo do wolności, prawo do poszanowania osoby ludzkiej, prawo do różnorodności. A także przypominający, ze pewne zachowania ludzkie i potrzeby są ponadczasowe. Należy jednak bezwzględnie pamiętać o skutkach określonych działań, które miały miejsce w przeszłości. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja młodzieży z reżyserem .

Jola Wiszniewska

Skip to content