“PODRÓŻE WOLNOŚCI” 2019 – Europejskie Centrum Solidarności

Celem projektu realizowanego ze środków finansowych m.st.Warszawy we współpracy z WCIES jest bliższe poznanie gdańskiej kolebki ,,Solidarności”, poszerzenie wiedzy uczniów na temat wydarzeń roku 1989, a w szczególności wyborów 4 czerwca oraz budzenie postaw proobywatelskich i pro wolnościowych. 

Uczniowie klasy 1cp 18.10.2019 odbyli ,,podróż wolności” w  Gdańsku. Zajęcia przygotowane przez edukatorów Europejskiego Centrum Wolności składały się z trzech części. Moduł pierwszy odbywał się na wystawie stałej. Uczniowie otrzymali karty pracy i  mieli wejść w rolę członków przeciętnej polskiej rodziny na przełomie lat 70-tych i lat 80-tych. Wykonując kolejne polecenia podążali za zmianami zachodzącymi w polskiej rzeczywistości aż do wyborów 4 czerwca.

Kolejną częścią zajęć było spotkanie z panią Anną Mydlarską, jedną z osób współtworzących ECS i obejrzenie materiałów archiwalnych dotyczących Stoczni Gdańskiej oraz narodzin Solidarności i polskiej transformacji politycznej i gospodarczej w 1989 roku.

Ostatnim elementem projektu było zwiedzanie terenu Stoczni Gdańskiej, a właściwie tego co pozostało po jednym z największych zakładów pracy w PRL, zatrudniającym 18 tysięcy pracowników! Opuszczone i niszczejące hale stoczniowe, ogromne maszyny, dźwigi, suwnice zrobiły na nas ogromne wrażenie.

Kontynuacją naszego projektu już w naszym Liceum będzie spotkanie z panem Leszkiem Wdowińskim – fotoreporterem, który  był świadkiem i uczestnikiem strajku w Stoczni w 1980 roku dokumentując te wydarzenia.

Jola Wiszniewska

 

Skip to content