Zajęcia integracyjne dla Rady Pedagogicznej

Dynamiczne zmiany zachodzące w oświacie stawiają przed nauczycielami nowe zadania i wyzwania. Stąd też konieczność nieustannych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności społecznych. Dlatego też przygotowując się do nowego roku szkolnego, pod koniec sierpnia całe Grono Pedagogiczne wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów – coachów, na co dzień pracujących z pracownikami korporacji i biznesu. Celem tych zajęć było budowanie relacji w grupie  pod kontem komunikacji, współpracy, współdziałania oraz przeniesienie tego na realia szkolne i przekonania,  że bez rzetelności i 100% zaangażowania każdego nauczyciela sukces edukacyjny i wychowawczy nie jest możliwy. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło również lepiej poznać się z kilkunastoma nowymi nauczycielami, którzy dołączyli do Grona Pedagogicznego naszego Liceum.

Jola Wiszniewska

Skip to content