Theory and Practice of Project Based Learning

W dniach 15-19 lipca 2019 pani Anna Wołejko wzięła udział w kursie “Theory and Practice of Project Based Learning” w Alpha College w Dublinie. Dzięki nabytym na kursie umiejetnosciom będzie mogła angażować uczniów w metodę projektu. Kurs jest kontynuacją dwuletniego projektu „Nowa Jakość”  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Metoda projektu angażuje umiejętności i wiedzę ucznia z różnych dziedzin na zajęciach języka obcego, uczy wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Dzięki metodzie opartej na projekcie młodzież ma szansę kształcić umiejętność samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów, również w twórczy sposób. Jest to ważna umiejętność we współczesnym świecie. Ponadto, młodzież ma okazję do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności, co z pewnością okaże przydatne w dorosłym życiu.

Dodatkowo metoda projektu pobudza aktywność i motywację uczniów m.in. poprzez ich udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji. Angażuje wszystkich uczniów – nawet tych słabszych językowo. Integruje wszystkie sprawności językowe i co ważne w przypadku mniej ambitnych uczniów przełamuje rutynę, którą oni się nudzą.

Kurs wpisuje się w najpilniejsze potrzeby szkoły i jest zgodny z Europejskim Planem Rozwoju szkoły.

Skip to content