Program POWER- certyfikat dla nauczycielki wychowania fizycznego

W lipcu w projekcie „Nowa Jakość”  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wzięła udział nauczycielka wychowania fizycznego Agnieszka Ciechan. Tygodniowy kurs w Dublinie, w Irlandii. “Język angielski + program dla nauczycieli wychowania fizycznego: poprawa wyników indywidualnych, rozwój zespołu i integracja społeczna ”.

Kurs był bardzo ciekawy i skoncentrowany na poznawaniu dyscyplin sportowych popularnych w Irlandii. Uczestnicy uczyli się podstawowych kroków tańca irlandzkiego. Trenowali  hurling i gaelic football w profesjonalnym klubie, z trenerem. Gaelic football jest sportem narodowym Irlandii i w całym kraju są specjalne stadiony na których podziwiani są zawodnicy Ponadto, duża część kursu była przeznaczona na naukę języka angielskiego, praktyczne ćwiczenia, dyskusje oraz wymianę doświadczeń nauczycieli z Europy.

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele z Polski, Hiszpanii, Węgier i Włoch. Nauczyciele współpracowali ze sobą, dzielili się doświadczeniami i nawiązali kontakty. 

Skip to content