Wyjazd do Wielkiej Brytanii w ramach projektu PoWer “Nowa Jakość”.

W dniach 5-16 sierpnia pani Inga Chrościcka-Woźniak wzięła udział w kursie “Advanced NLP and Coaching for the Classroom” w Canterbury, w szkole Pilgrims. Była to kontynuacja kursu, który pani Inga ukończyła w lipcu 2018 roku, w ramach tego samego projektu.

Kurs obejmował min. następujące zagadnienia:

  • budowanie relacji w klasie,
  • stosownanie ćwiczeń zwiększających koncentrację uczniów,
  • praca z uczniami słuchowcami, wzrokowcami i kinestetykami,
  • uczenie osiągania celów edukacyjnych,
  • pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów poprzez widzenie ich z perspektywy innych osób,
  • pracowanie z wartościami,
  • praca z metaforami,
  • zmiana negatywnych poglądów,
  • stosowanie technik relaksacyjnych.

Oprócz udziału w kursie pani Inga miała również możliwość korzystania z zajęć popołudniowych dotyczących między innymi kreatywności, problemu Brexitu, użyciu tablicy czy gier językowych bazujących na alfabecie oraz w nauce gry na bębnach, wieczorze szkodzkim czy sesji terapii tańcem.

W kursie uczestniczyli nauczyciele z Austrii, Serbii, Węgier, Francji i Słowacji.

Rezultatem wyjazdu będą ciekawsze lekcje oraz innowacja pedagogiczna. W ramach kursu pani Inga odbyła już pierwsze sesje coachingowe i zamierza zaoferować taką formę współpracy chętnym uczniom w naszej szkole.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz prezentacji:

http://bit.ly/33YrtZg

http://bit.ly/2Mt8i4c

Skip to content