Projekt Erasmus+ ACT4Peace

Szukamy chętnych uczniów klas 1 na przyjęcie uczniów ze szkół partnerskich w ramach projektu Erasmus+ ACT4Peace (SEKTOR Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA 229). Osoby te przyjmowałyby ucznia w swoim domu w terminie 19-25 października 2019 a potem wyjechały do kraju partnerskiego. Mamy dwa miejsca na wyjazd do Barcelony w Hiszpanii (23-29 marca 2020) i jedno miejsce na wyjazd do Katanii na Sycylii (26 kwietnia – 2 maja 2020). Wyjazd jest całkowicie bezpłatny.

Kontakt –  Inga.Chroscicka-Wozniak@liceum63.edu.pl , sala 202 lub w czasie zebrania 5 września – przy stoliku przed sekretariatem. 

Projekt ma na celu promowanie idei pokoju i tolerancji. Zakłada utworzenie w każdej ze szkół partnerskich Klubu Pokoju, w ramach którego wybrani uczniowie będą uczyć się o dawnych i obecnych konfliktach oraz ich pokojowym rozwiązaniu, spotykać się z ciekawymi ludźmi i odwiedzać miejsca bezpośrednio związane z tym tematem. Drugi aspekt projektu to rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na religię, narodowość, niepełnosprawność czy kolor skóry. 

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

  • Zainteresowanie planowanym wyjazdem.
  • Chęć przyjęcia ucznia z zagranicy w swoim domu (październik 2019).
  • Poziom opanowania języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
  • Zaangażowanie w projekt (Klub Peace, wolontariat).
  • Sytuacja materialna i rodzinna umożliwiająca przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej.

Regulamin rekrutacji – rekrutacja trwa do poniedziałku 9 września 2019r!!!!

http://bit.ly/2kpQxGv

Formularz zgłoszeniowy:

http://bit.ly/2lYMHEP

Skip to content