Kurs we Florencji -Projekt „Nowa Jakość” PO WER

W projekcie „Nowa Jakość” – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – w kursie „SOCIAL MEDIA and WEB SOLUTIONS” wzięły udział nauczycielki historii – Lucyna Kasperowicz i WOS Jolanta Wiszniewska. Kurs we włoskiej Florencji dotyczył kreatywności i innowacji w stosowaniu nowych aplikacji uatrakcyjniających prowadzenie zajęć lekcyjnych i motywowaniu uczniów do efektywnego uczenia się .

W trakcie zajęć prezentowano możliwości aplikacji takich jak Ted-ed , Edmodo, Learningapp, Flubaroo ,Quizizzi , Study Stuck. Prowadzący pokazywali jakie są efekty nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.

Kurs skupiał się na rozwoju umiejętności XXI wieku u uczniów, czyli kreatywności i innowacyjności, komunikacji, współpracy, krytycznego myślenia i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczestnikami zajęć byli nauczyciele z Polski, Hiszpanii, Węgier i Portugalii. Współpracowali ze sobą i nawiązali kontakty, aby umożliwić uczniom kooperację międzynarodową wykorzystującą język angielski w praktyce i możliwości współczesnych rozwiązań informatycznych.

Skip to content