INFORMACJA DLA KANDYDATÓW- wyjazd integracyjny

OBÓZ INTEGRACYJNY DLA KLAS PIERWSZYCH

19-23/09/2019

  • Program „EuroWeek – Szkoła Liderów”

Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym projektem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Staramy się dotrzeć do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży i rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży. W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki, Azji, jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek. Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia „EuroWeek – Szkoła Liderów”


ZAKWATEROWANIE:  

Młodzież zostanie zakwaterowana w Ośrodku Wczasowym „SILESIA” (www.hotelsilesia.com.pl) w Długopolu Dolnym  (ok. 1000 m od Parku Zdrojowego, 2000 m od Stacji PKP  w Długopolu Zdrój), w Ośrodku Wczasowym „Aleksander” w Długopolu Zdroju lub w Ośrodku wczasowym „Słoneczna” w Międzygórzu lub innym miejscu noclegowym o podobnym standardzie.  Możliwość bezpłatnego korzystania z internetu bezprzewodowego. Wyżywienie 3 x dziennie.

WYCIECZKI:

Trzeciego dnia pobytu młodzież pojedzie na wycieczkę do Pragi.Uczeń musi posiadać dowód osobisty lub paszport!

DOJAZD NA MIEJSCE SZKOLENIA:
Autokarem (firma Tandem)

KOSZT

Program 380 zł + transport + wycieczka do Pragi ok. 530 zł (w zależności od liczby uczniów) 1 rata (200 zł) płatna na konto Rady Rodziców do 20  lipca 2019r. w treści: imię i nazwisko ucznia, wyjazd integracyjny. 2 rata (pozostała kwota) na pierwszym zebraniu 5 września 2019r.

Rodzice Kandydatów zakwalifikowanych, którzy przynoszą oryginały dokumentów zobowiązani są do dokonania wpłaty 1 raty  – 200zł do 20 lipca.

Rachunek bankowy RADY RODZICÓW:

Bank Pocztowy 67 1320 1104 7850 1041 2000 0001

INFORMACJE NA STRONIE:

https://euroweek.pl/pl/

Skip to content