Wyjazd na kurs do Florencji w ramach projektu “Nowa Jakość” PoWer

W lipcu w projekcie „Nowa Jakość”  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wzięła udział nauczycielka języka angielskiego Agnieszka Starszuk. Tygodniowy kurs we Florencji, we Włoszech “Student-centred Classroom: teachers as promoters of active learning”dotyczył nowych metod nauczania np. zajęcia odwrócone, praca metodą projektu oraz motywacji uczniów.

Kurs skupiał się na rozwoju umiejętności XXI wieku u uczniów, czyli kreatywności i innowacyjności, komunikacji, współpracy i krytycznego myślenia. Ponadto, duża część kursu była przeznaczona na praktyczne ćwiczenia, dyskusje oraz wymianę doświadczeń nauczycieli z Europy.

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele z Polski, Hiszpanii, Węgier, Portugalii, Niemiec, Chorwacji, Słowenii oraz Gwadelupy. Nauczyciele współpracowali ze sobą i nawiązali kontakty, aby umożliwić uczniom współpracę międzynarodową wykorzystującą język angielski w praktyce.

Skip to content