Rekrutacja uzupełniająca do projektu PoWer SE “Nowa Jakość”

W związku z rezygnacją jednej z uczestniczek projektu, ogłaszam nabór na tygodniowy kurs do Florencji.

Poniżej znajduje się regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy.

REGULAMIN REKRUTACJI 4 Uzupełniającej Kossuth
formularz_zg__oszeniowy_se.doc (1).docx
Skip to content