KLASA 1b NA ZAJĘCIACH LABORATORYJNYCH NA UKSW W WARSZAWIE

W dniu 07.06.2019r. klasa 1b uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku. Zajęcia odbywały się w nowych, dobrze wyposażonych laboratoriach. 

O godzinie 10:00 przywitała nas Pani dr Monika Kisiel, która przekazała nam grafik z ustalonym planem zajęć oraz opiekowała się nami cały dzień.

Zajęcia odbywały się z podziałem na dwie grupy. Mieliśmy zajęcia na przemian, więc każdy brał udział w tym samym, przy czym nic nie stracił. 

Na każdych zajęciach oprócz części teoretycznej, była zawsze też część praktyczna, na której uczniowie mogli wykorzystać podaną im wcześniej wiedzę. 

Moja grupa zaczęła od lekcji o biedronkach. Spotkaliśmy się w sali, gdzie jedna ze studentek opowiedziała nam o kole entomologicznym, w którym jest, czym się zajmują. Dała nam pojemniczki, w których były umieszczone różne gatunki biedronek, powiedziała jak je rozpoznawać. Poznaliśmy też biedronkę azjatycką, która jest gatunkiem inwazyjnym w Polsce. Potem zaopatrzeni w parasol i czerpak entomologiczny poszliśmy odławiać i rozpoznawać owady.  

Następnie przeszliśmy do kolejnego pomieszczenia, w którym studentki przygotowały dla nas prezentację o motylach, opowiedziały jak je badać. Zwróciły nam uwagę na różnorodność polskich motyli i ciekawe występujące obecnie, również na Ursynowie, zjawisko masowego pojawu rusałki osetnik. 

W tej samej pracowni odbyły się też zajęcia dotyczące obrączkowania ptaków i analizy tego, co kryje się w ptasich wypluwkach. Panie również opowiedziały o tym, czym się zajmują i po co to robią, a następnie dały nam możliwość zidentyfikowania rzeczy, które znajdują się właśnie we wcześniej wspomnianych wypluwkach sów. Znaleźliśmy tam np. kości czy czaszki innych organizmów. Mogliśmy porównać dźwięk wydawany przez ruch skrzydeł ptaków dziennych i sów, które poruszają się bezszelestnie.

W laboratorium chemicznym dokonywaliśmy analizy jakościowej, czyli identyfikacji wybranych kationów i anionów. Te zajęcia trwały najdłużej, jednak czas tutaj nie miał znaczenia, gdyż każdy był skupiony na powierzonym mu zadaniu, przez co miło i skutecznie się pracowało. 

Warsztaty „Kość prawdę ci powie” z oceny płci i wieku w chwili śmierci dzięki materiałom osteologicznym, to był nasz następny temat. Mogliśmy sami wziąć do ręki czaszki i określić podane wcześniej cechy.

Naszą przygodę zakończyliśmy w pracowni biochemicznej, gdzie poznaliśmy metodę elektroforezy, czyli wędrówkę cząsteczek w polu elektrycznym. Nauczyliśmy się używać elektronicznych pipet, przeprowadziliśmy elektroforezę barwników w żelu agarowym, a jej wynik obejrzeliśmy również w świetle UV.

Dużą niespodzianką na koniec dnia było spotkanie z władzami Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku. Przyszli do nas: Pan profesor dr hab. Jerzy Romanowski, który jest dziekanem wydziału oraz prodziekani: Pani dr hab. Małgorzata Wszelaka –Rylik oraz Pan dr inż. Dominik Wojewódka. Zaproszono nas na kolejne spotkania i studia na UKSW. Otrzymaliśmy też od władz wydziału certyfikat, który w imieniu klasy odebrała nasza nauczycielka biologii i wychowawczyni pani Renata Kos.

Wyjście uważam za bardzo udane, gdyż mogliśmy wziąć udział w fantastycznie zorganizowanych zajęciach i mogliśmy się poczuć jak prawdziwi studenci ma studiach. Jest nam niezmiernie miło za zaproszenie nas i możliwość chwilowej nauki w tym miejscu. 

Tekst: Joanna Banzarewicz, uczennica klasy 1b

Konsultacja: p. Renata Kos

Dzień był pełen wrażeń. Na pierwszych zajęciach pomyślałam, że moi uczniowie czują się jak w sklepie z zabawkami, trudno było im opanować emocje. Gdy przystąpili do zadań widać było, że są zafascynowani, wykonywali wszystkie ćwiczenia z zaangażowaniem. Bałam się, co powiedzą na to, że mamy dużo zajęć i skończymy dużo później niż kończą lekcje. Co usłyszałam? „Było super! Możemy tu jeszcze wrócić?”

Renata Kos

Zdjęcia: Małgorzata Kaczmarek, Renata Kos

Skip to content