Innowacja pedagogiczna„Podstawy dietetyki” 2018/2019

Realizacja programu innowacji pedagogicznej

Podstawy dietetyki” 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w LXIII LO im.L.Kossutha realizowana była innowacja pedagogiczna z zakresu podstaw dietetyki w klasie drugiej o profilu biologicznym ze zwiększonymi godzinami wf-u w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Na początku roku szkolnego zostało podpisane porozumienie z Grupą Uczelni Vistula , w ramach którego wykładowcy z tej uczelni wspierali pracę nauczycielki poprzez realizację niektórych zagadnień zawartych w programie, w formie warsztatów czy też wykładów na uczelni. Uczniowie mogli zapoznać się z profesjonalnym sprzętem , który jest używany w gabinetach dietetycznych, mogli zgłębić tajniki pracy dietetyka ,a także uczestnicząc w wykładach na uczelni wykroczyć poza program. W trakcie roku uczniowie rozwijali postawy dbałości o zdrowie i aktywność fizyczną własną i innych ludzi. Zdobyli wiedzę sprzyjającą ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, taką jak: odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawczą, gotowość do podejmowania inicjatyw czy współdziałanie w zespole.

Młodzież w toku nauczania poznała znaczenie prawidłowego żywienia oraz pozytywny wpływ aktywności fizycznej na swoje zdrowie i samopoczucie na każdym etapie życia.

Każdy uczeń potrafi określić podstawową i całkowitą przemianę materii, oblicz BMI,bilans energetyczny organizmu, ułożyć jadłospis dla wybranej osoby. Wszyscy uczniowie otrzymali oceny pozytywne na koniec roku. Młodzież była zainteresowana i chętna do zgłębiania wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia, świadczą o tym prace pisemne na bardzo dobre oceny, a także prezentacje , które przygotowywali w trakcie roku z zakresu MITY Żywieniowe.Pracą końcową każdego z uczniów było przygotowanie 7 dniowego jadłospisu dla siebie zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia.Efekty tej pracy uważam za dobre , ponieważ młodzież przygotowując jadłospis wychodziła poza standardy i zaskakiwała różnorodnością doboru składników i potraw.Program innowacji został zrealizowany również w innej formie takiej jak uczestnictwo w wystawie, festiwalu nauki , warsztatach i wykładach na Uczelni SGGW Wszechnica Żywieniowa raz w miesiącu .Chcielibyśmy w przyszłym roku ,aby uczniowie , którzy ukończyli przedmiot dietetyka podzielili się wiedza z uczniami , którzy będą ten przedmiot dopiero realizować.

Skip to content