BAKCYL – PROJEKT BANKOWCY DLA EDUKACJI FINANSOWEJ MŁODZIEŻY

BAKCYL- projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży,  stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest młodzież gimnazjalna, licealna oraz ich nauczyciele. Lekcje BAKCYLA w sposób praktyczny wprowadzają uczniów w świat codziennych finansów. Lekcje prowadzą nieodpłatnie specjalnie do tego przygotowani i wyposażani w pomoce dydaktyczne wolontariusze z banków. Wsparcie dydaktyczne dla wolontariuszy zapewnia Warszawski Instytut Bankowości. Praca na rzecz edukacji młodzieży jest przejawem zaangażowania sektora finansowego i jego pracowników na rzecz rozwoju młodego pokolenia, w tym budowania zaufania do bezpieczeństwa usług finansowych w kraju. W ten sposób, jednocześnie sam sektor jest beneficjentem realizowanego projektu poprzez przygotowanie nowej generacji przyszłych użytkowników usług finansowych, świadomych swoich potrzeb i możliwości oferowanych przez sektor finansowy.

Projekt został uruchomiony pod koniec 2012 roku. Pilotażowa edycja w roku 2013 dowiodła, że banki i bankowcy potrafią wspaniale współdziałać, a także czerpać z wolontariatu zawodową satysfakcję i osobistą radość. W ramach projektu zostały opracowane, przetestowane i są stale aktualizowane 4 programy lekcji dedykowane gimnazjalistom: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na całe życie”. Łącznie stanowią kompendium wiedzy finansowej dla młodych ludzi, jaką powinni się kierować u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach czy przyszłej kondycji ekonomicznej. Zainteresowanie szkół projektem oraz zebrane opinie potwierdzają, iż praktyczne lekcje BAKCYLA prowadzone przez bankowców wnoszą niezaprzeczalną wartość do programów nauczania.

(Informacje ze strony projektu)

W naszym Liceum w realizację programu włączone zostały klasy 1c i 1d, w których odbyły się już pierwsze zajęcia.

Jola Wiszniewska

Skip to content