LIST OTWARTY

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

Przedłużający się strajk skłonił nas do napisania tego listu. Rozumiemy zaniepokojenie uczniów i rodziców. Jednocześnie chcielibyśmy wytłumaczyć Państwu, dlaczego postanowiliśmy kontynuować nasz protest do odwołania. Nie była to dla nas łatwa decyzja, biorąc pod uwagę kalendarz roku szkolnego.

 

Zapewniamy  Was, iż nasz udział w strajku nie jest w żadnym wypadku uwarunkowany politycznie. W akcji protestacyjnej uczestniczą zarówno osoby popierające różne opcje polityczne, jak i osoby bezpartyjne. Nasz protest ma nie tylko podłoże finansowe.

 

Strajkujemy, dlatego że sprzeciwiamy się dewastacji polskiej oświaty poprzez nieudolnie przeprowadzoną reformę edukacji, która doprowadziła do podwójnego naboru, wprowadzi anachroniczne, przeładowane podstawy programowe bez wnikliwej konsultacji ze środowiskiem nauczycieli.

 

Oburza nas narracja ze strony oficjalnych mediów oraz manipulowanie faktami i stawianie nauczycieli w bardzo niekorzystnym świetle, sugerując na przykład, że traktujemy uczniów jak zakładników.  Uważamy, że zniekształcenie obrazu rzeczywistości szkolnej tylko oddali szansę na porozumienie.

Domagamy się podjęcia przez stronę rządową bezzwłocznej debaty na temat przyszłości polskiej edukacji, tak by sprostała wyzwaniom XXI wieku. Chcielibyśmy kształcić ludzi samodzielnych, kreatywnych, wrażliwych na potrzeby innych oraz tworzących świadome społeczeństwo obywatelskie.

 

Kontynuacja protestu wymaga wsparcia i zrozumienia zarówno ze strony Rodziców, Uczniów jak i wszystkich, którym dobro oświaty leży na sercu.

 

Dziękujemy za okazane nam do tej pory wsparcie.

 

Uczestnicy protestu w LXIII LO im. Lajosa Kossutha.

Skip to content