Warsztaty “Porozumienie bez przemocy”

W dniu 14 lutego członkowie klubu Peace, czyli osoby zaangażowane w projekt Erasmus+ ACT4Peace wzięły udział w warsztatach na temat komunikacji.

Uczniowie dowiedzieli się o koncepcji “Porozumienia bez przemocy” (ang. Nonviolent Communication, NVC) czyli sposobie porozumiewania się opracowany przez  Marshalla Rosenberga, który dzięki skupieniu uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego (mianowicie na uczuciach i potrzebach), a także specyficznym formom posługiwania się językiem, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.

PBP jest formą dialogu, na który składają się dwie fazy: empatia – wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem oraz szczere wyrażenie siebie. Formalnie każda z tych faz składa się jeszcze z czterech elementów: spostrzeżenia (pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań).

Skip to content