POLSKO-ANGIELSKA LEKCJA OTWARTA

28 lutego klasa 3c miała możliwość wzięcia udziału w niestandardowej lekcji WOSu prowadzonej częściowo w języku angielskim.

Temat lekcji “Bezradność, zła wola czy interesy polityczne wobec konfliktu w Sudanie Południowym?- z wykorzystaniem nauczania dwujęzycznego” i pomysł na taką formułę zajęć zainspirowany został pobytem nauczyciela WOS Pani Jolanty Wiszniewskiej i nauczyciela języka angielskiego Pani Ingi Chrościckiej Woźniak z uczniami na seminarium ” Historia Pokoju XX wieku” w Rumunii, w ramach projektu ACT4Peace.

W czasie lekcji uczniowie próbowali zrozumieć złożoność przyczyn konfliktu w Sudanie, wskazywali przykłady łamania praw człowieka i nieskuteczność dotychczasowych działań oraz próbowali wskazać sposoby i metody przezwyciężenia kryzysu humanitarnego, działań na rzecz pokoju i praw człowieka z wykorzystaniem  wiedzy na temat kompetencji organizacji międzynarodowych.

Była to lekcja otwarta w ramach PRZEGLĄDU DOBRYCH PRAKTYK EDUKACYJNYCH RAZEM CIEKAWIEJ
– inicjatywę prowadzoną przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

zaproszenie: zaproszenie_kossuth_icwijw-1

scenariusz: http://bit.ly/2IDxuDN

Skip to content