Masz głos – decyduj, nie rezygnuj!

Pod takim hasłem w poniedziałek 18 lutego 2019 odbyła sie w biurze Punku Informacyjnego PE konferencja dla nauczycieli realizujących programy unijne.

Głównym celem była prezentacja wyników badań prowadzonych w Polsce, na temat oceny Unii Europejskiej pod aatem korzyści dla państwa i obywateli, a także próba wypracowania skutecznych sposobów mówienia i uczenia o Europie w kontekście zbliżających sie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska stoi przed wieloma wyzwaniami, nastawienie młodzieży do tej instytucji zmienia się wraz ze zmianą ich systemu wartości. Chodzi jednak o zachęcenie młodych ludzi do aktywności obywatelskiej, społecznej w tym rownież do udziału w wyborach.

 

 

Skip to content