Uczniowie Kossutha na zajęciach z fizyki na SGGW

W dniu 11stycznia 2018 roku uczniowie klasy 1D i grupa uczniów z klasy 3D z rozszerzoną fizyką poznawali wybrane laboratoria Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na początku spotkania dr inż. Marzena Lendo – Siwicka przedstawiła krótko historię Uczelni oraz możliwości studiowania na WBiIŚ SGGW.

 

Następnie uczniowie, podzieleni na grupy, zwiedzali w sposób aktywny wybrane laboratoria Wydziału. Aktywność przejawiała się, tam gdzie było to możliwe, w czynnym uczestnictwie uczniów w pokazach laboratoryjnych, wspomaganiu kolegów uczestniczących w pokazach w obliczeniach, interpretacji wyników badań.

Dr inż. Marek Dohojda oraz dr inż. Olga Szlachetka przedstawili w laboratorium mieszczącym się w Centrum Wodnym unikalne w skali kraju stanowiska badawcze  do badań wytrzymałościowych. Na jednym ze stanowisk badawczych uczniowie z napięciem śledzili poszczególne fazy zjawiska odkształcania pręta stalowego o średnicy ok. 1 cm rozciąganego aż do momentu jego rozerwania.

Na kolejnym stanowisku badawczym uczniowie zostali zapoznani skrótowo z celowością badań odporności materiałów budowlanych na zjawisko przemarzania.

Dr inż. Andrzej Głuchowski przedstawił stanowiska badawcze związane z mechaniką gruntu (przepuszczalność hydrauliczna gruntu, ściśliwość gruntu, wytrzymałość gruntu). Uczniowie pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Głuchowskiego wykonywali ćwiczenie związane z przepuszczalnością hydrauliczną. Obliczali wielkości fizyczne związane z przepuszczalnością hydrauliczną gruntu, szacowali niepewność pomiaru.

Na zakończenie pobytu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uczniowie zwiedzili pod kierunkiem dra inż. Piotra Siwickiego Park Wodny przy Centrum Wodnym, gdzie urządzony jest w miniaturze obieg wody w przyrodzie wraz z budowlami hydrotechnicznymi, które ten obieg regulują.

Opiekunami grupy ze strony LXIII Liceum byli wychowawczyni klasy Pani Bożena Stanisławska oraz nauczyciel fizyki Zbigniew Rymarczyk.

 

Oprac. Zbigniew Rymarczyk

 

Skip to content