“HOMO POLITICUS”

23 stycznia maturzyści oraz uczniowie klas drugich uczęszczający na zajęcia wiedzy o społeczeństwie obejrzeli film dokumentalny pt.,,Homo Politicus”, poza walorami artystycznymi ten obraz ma szczególną wagę w kontekście wydarzeń związanych z osobą Pawła Adamowicza w Gdańsku oraz dyskusją nad zatrzymaniem fali mowy nienawiści, a także dlatego, iż reżyserem jest absolwent naszego Liceum Piotr Szatyłowicz, obecnie asystent na Wydziale Sztuk Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Materiał do filmu gromadzony był przez ponad dwa lata od 2013 do końca 2015 roku i pierwotnie zamiarem autora było pokazanie różnorodności sceny politycznej oraz ruchów społecznych w związku z przypadającą wówczas 25 rocznicą obrad ,,Okrągłego Stołu’’. Piotr Szatyłowicz szukał odpowiedzi na pytanie co to jest współczesny patriotyzm w wymiarze sąsiedzkim, lokalnym, krajowym i kontynentalnym. W jaki sposób kształtuje się wspólnota i jakie mechanizmy z zakresu psychologii społecznej odgrywają istotną rolę. Jednak w miarę pracy nad filmem i zmieniającą się sytuacją, radykalizacją prawego skrzydła sceny politycznej scenariusz ewaluował.

Autor opowiadał o koniecznym przygotowaniu merytorycznym z zakresu psychologii i politologii przed rozpoczęciem pracy nad filmem oraz o warsztacie technicznym. Podkreślał, że film jako dzieło sztuki jest nośnikiem określonych wartości i obrazem rzeczywistości.

Skip to content