17 stycznia 2019 roku – GALA FINAŁOWA oraz uroczystość rozdania nagród i wyróżnień w wojewódzkim konkursie plastycznym „W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie Niepodległości”

Podczas uroczystości zaprezentowano na wielkim kinowym ekranie nagrodzone i wyróżnione prace autorów trzech grup wiekowych:1-3; 3-6; 7,8 i szkoły ponadgimnazjalne.

Laureaci wraz z opiekunami prac mieli możliwość obejrzenia filmu „Afryka” w 3D. Była to świetna lekcja przyrody i jednocześnie geografii oraz duże przeżycie dzięki takiej formie przekazu wizualnego.

Ponadto wysłuchaliśmy prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną na wielkim ekranie. Pan Ryszard Topola, kierownik działu Hodowli Warszawskiego ZOO opowiadał z humorem, erudycją i pasją.

Joanna Ziemba

Dyplom-Pauliny-skan

Podziękowanie-moje-skan-J.

Skip to content