Zajęcia Otwarte z Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim

W dniu 14 grudnia 2018 roku uczniowie klasy 1D i grupa uczniów z klasy 3D z rozszerzoną fizyką , uczestniczyli w zajęciach otwartych z fizyki,   zorganizowanych przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Pracownia Fizyczna dla Uczniów”. Uczniowie, podzieleni na grupy, wykonywali następujące ćwiczenia:

 1. Równia pochyła
 2. Dyfrakcja i interferencja na świetle laserowym,
 3. Poznanie zjawisk towarzyszących promieniowaniu radonu i wyznaczanie wybranych wielkości fizycznych związanych z rozpadem promieniotwórczym

Ad. 1

W ćwiczeniu z równią pochyłą uczniowie wyznaczali doświadczalne wartości przyspieszenia dla walców,pełnego i wydrążonego, toczących się po równi pochyłej. Wartość przyspieszenia pozwala wyznaczyć moment bezwładności toczącego się obiektu. Wyznaczony moment bezwładności można też wyznaczyć teoretycznie. Celem ćwiczenia było porównanie doświadczalnego i teoretycznego momentu bezwładności walca wydrążonego i pełnego.

Ad. 2.

W ćwiczeniu dotyczącym zjawisk dyfrakcji i interferencji uczniowie poznawali:

 1. Zjawisko dyfrakcji związane z przejściem równoległej wiązki światła laserowego przez wąską pojedynczą szczelinę,
 2. Zjawisko interferencji fal związane z przejściem światła laserowego przez dwie szczeliny

W badaniu zjawiska dyfrakcji i interferencji uczniowie wykorzystywali układ pomiarowy składający się z następujących elementów:

 • laser czerwony i zielony,
 • szczelina regulowana,
 • układ dwóch szczelin,
 • ekran,
 • linijka.

Ad. 3.

W ćwiczeniu dotyczącym wyznaczania wielkości związanych z promieniowaniem radonu uczniowie poznali :

 • zjawisko rozpadu promieniotwórczego i praw związanych z tym zjawiskiem,
 • badanie zasięgu cząstek alfa w powietrzu,
 • wyznaczenie aktywności produktów rozpadu radonu w 1 m3 powietrza metodą Markova.

Opiekunami grupy ze strony LXIII Liceum byli wychowawczyni klasy Pani Bożena Stanisławska oraz nauczyciel fizyki Zbigniew Rymarczyk.

Oprac. Zbigniew Rymarczyk

Skip to content