Program Power- Special Educational Needs-Florencja

„ A Satisfying School Experience, inclusive educational and successful strategies for teaching students with special needs” , 29.10-09.11.2018, Florencja

W ramach programu Power nauczycielka LXIII LO Monika Suska-Zięcina uczestniczyła w dwutygodniowym kursie we Florencji. Kurs dotyczył pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele z różnych krajów europejskich dzielili się doświadczeniami w zakresie skutecznych metod i działań realizowanych w codziennej pracy. Wspólnie poszukiwaliśmy najlepszych rozwiązań. Kurs dotyczył również metod rozwijających twórcze myślenie uczniów, motywację do pracy i własnego rozwoju, wykorzystywanie nowoczesnej technologii. Pogłębialiśmy wiedzę na temat popularnych obecnie koncepcji rozwijania umiejętności komunikacyjnych, mi.in. „Nonviolent communication” czy technik wzmacniających koncentrację uczniów” Mindfulness”. Wiedza zdobyta podczas kursu oraz międzynarodowe doświadczenie pozwoliły na zyskanie wielu nowych inspiracji i znaczące wzbogacenie własnego warsztatu pracy.

https://drive.google.com/file/d/11wjoXEKSEBFUJB4_TEX83Zs4aBrVZu1_/view?usp=sharing

Skip to content